CorkboardMe

28 03 2012

Skapa en samarbetsyta online (en anslagstavla) med hjälpa av post-it lappar och bilder. Du kan även bädda in din anslagstavla på din blogg.

CorkboardMe

Filmen är gjord av Åsa Kronkvist

Annonser
Todays Meet

28 03 2012

Skapa er en egen chattkanal eller ett chattrum. Ni kan ha ert klassråd i Todays Meet eller diskutera en speciell fråga i klassen. Alla kan komma till tals genom att bidra från en dator i klassrummet eller på en helt annan plats med t ex en smartphone eller varför inte en iPad.

Todays Meet

Filmen är gjord av Åsa Kronkvist