Todays Meet

28 03 2012

Skapa er en egen chattkanal eller ett chattrum. Ni kan ha ert klassråd i Todays Meet eller diskutera en speciell fråga i klassen. Alla kan komma till tals genom att bidra från en dator i klassrummet eller på en helt annan plats med t ex en smartphone eller varför inte en iPad.

Todays Meet

Filmen är gjord av Åsa Kronkvist

Annonser