Ladda upp filmer från mobilen till YouTube

13 11 2010

Här får du se hur du laddar upp din film som du har på din mobil direkt till YouTube

YouTube för mobilen

Filmen är gjord av Åsa Kronkvist

Annonser